Szolgáltatási feltételek

ÁTTEKINTÉS
Ezt a weboldalt az URBeN.hu üzemelteti. A weboldalon a „mi”, „mi” és „mi” kifejezések az URBeN.hu-ra utalnak. Az URBeN.hu ezen a weboldalon kínál minden információt, eszközt és szolgáltatást, amely a weboldalon elérhető Önnek, a felhasználónak, azzal a feltétellel, hogy elfogadja az itt szereplő összes feltételeket, irányelveket és közleményeket.

A webhely felkeresésével és / vagy tőlünk valami vásárlásával részt vesz a „Szolgáltatásban”, és vállalja, hogy kötelezi magát a következő feltételekkel („Szolgáltatási feltételek”, „Feltételek”), ideértve ezeket a további feltételeket és irányelveket amelyekre itt hivatkozunk és / vagy hiperhivatkozással elérhetők. Ezek a Szolgáltatási feltételek a webhely minden felhasználójára vonatkoznak, ideértve korlátozás nélkül a böngészőket, szolgáltatókat, ügyfeleket, kereskedőket és / vagy a tartalom közreműködőit is.

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket a Szolgáltatási feltételeket, mielőtt belépne weboldalunkba vagy használja azt. A webhely bármely részének elérésével vagy annak használatával Ön vállalja, hogy kötelezi magát a jelen Szolgáltatási feltételekre. Ha nem ért egyet a jelen szerződés összes feltételeivel, akkor nem férhet hozzá a weboldalhoz, és nem használhat semmilyen szolgáltatást. Ha ezeket a Szolgáltatási feltételeket ajánlatnak tekintik, az elfogadás kifejezetten ezen Szolgáltatási feltételekre korlátozódik.

A jelenlegi áruházhoz hozzáadott minden új funkcióra vagy eszközre a Szolgáltatási feltételek vonatkoznak. Ezen az oldalon bármikor áttekintheti a Szolgáltatási feltételek legfrissebb verzióját. Fenntartjuk a jogot a Szolgáltatási feltételek bármely részének frissítésére, módosítására vagy cseréjére, frissítések és / vagy változtatások közzétételével weboldalunkon. Az Ön felelőssége, hogy rendszeresen ellenőrizze ezen az oldalon a változásokat. A változtatások közzétételét követő folyamatos weboldal használata vagy hozzáférése a weboldalhoz ezen változások elfogadását jelenti.

Üzletünk a Shopify Inc. házigazdája. Online e-kereskedelmi platformot kínálnak nekünk, amely lehetővé teszi termékeink és szolgáltatásaink eladását az Ön számára.

1. SZAKASZ - Online áruházfeltételek
A jelen Szolgáltatási Feltételek elfogadásával kijelenti, hogy legalább az ön állama vagy tartománya többségi korú vagy, vagy a lakóhelyének vagy megyéjének a teljes életkora, és beleegyezését adta nekünk engedje meg, hogy bármelyik kiskorú eltartottja használja ezt a webhelyet.
Nem használhatja termékeinket illegális vagy jogosulatlan célokra, és a Szolgáltatás használata során sem sértheti a joghatósága alá tartozó törvényeket (ideértve, de nem korlátozva a szerzői jogi törvényeket).
Tilos átadni férgeket vagy vírusokat, vagy bármilyen pusztító jellegű kódot.
A Feltételek bármelyikének megsértése vagy megsértése Szolgáltatásainak azonnali megszűnését vonja maga után.

2. SZAKASZ - ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK
Fenntartjuk a jogot, hogy bármilyen okból bármikor megtagadják a kézbesítést.
Megérti, hogy tartalma (a hitelkártya adatait kivéve) titkosítatlanul továbbítható, és magában foglalhatja (a) átvitelt különféle hálózatokon keresztül; és b) a hálózatok vagy eszközök csatlakoztatásának műszaki követelményeinek való megfeleléshez és az azokhoz való igazításhoz szükséges változtatások. A hitelkártya-adatok mindig titkosítva vannak a hálózatokon keresztüli átvitel során.
Ön beleegyezik abba, hogy kifejezetten írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálja, másolja, másolja, eladja, viszonteladja vagy kihasználja a Szolgáltatás bármely részét, a Szolgáltatás használatát, a Szolgáltatáshoz való hozzáférést vagy a webhely bármely kapcsolatát, amelyen keresztül a szolgáltatást nyújtják. .
A jelen megállapodásban használt címsorok csak a kényelem érdekében szerepelnek, és nem korlátozzák vagy más módon befolyásolják ezeket a feltételeket.

3. SZAKASZ - AZ INFORMÁCIÓK PONTOSSága, TELJESÍTMÉNYE ÉS IDŐTARTAMÁNAK
Nem vállalunk felelősséget, ha az ezen a weboldalon elérhető információk nem pontosak, hiánytalanok vagy naprakészek. Az ezen a weboldalon található anyag kizárólag általános tájékoztatásul szolgál, ezért nem szabad rá bízni, és azt kizárólag a döntések meghozatalának alapjaként szabad felhasználni, az elsődleges, pontosabb, teljesebb vagy időszerűbb információforrások felhasználása nélkül. Az ezen az oldalon található anyagokra hagyatkozás a saját felelőssége.
Ez a webhely tartalmazhat bizonyos történelmi információkat. A történeti információk szükségszerűen nem aktuálisak, és csak tájékoztató jellegűek. Fenntartjuk a jogot a weboldal tartalmának bármikor történő módosítására, de nincs kötelezettségünk a weboldalon található információk frissítésére. Ön beleegyezik abba, hogy webhelyünk változásainak ellenőrzése a te felelőssége.

4. SZAKASZ - A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁROK MÓDOSÍTÁSAI
Termékeink ára előzetes értesítés nélkül megváltozhat.
Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor értesítés nélkül módosítsák vagy megszüntessék a Szolgáltatást (vagy annak bármely részét vagy tartalmát).
Nem felelünk Önnek vagy harmadik félnek a Szolgáltatás bármilyen módosításáért, árváltozásáért, felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért.
5. SZAKASZ - TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK (ha van)
Bizonyos termékek vagy szolgáltatások kizárólag online elérhetők a weboldalon keresztül. Ezeknek a termékeknek vagy szolgáltatásoknak korlátozott mennyisége lehet, és csak a visszaküldési politikánknak megfelelően kerülnek visszaadásra vagy cserére.
Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a lehető legpontosabban megjelenítsük termékeink színeit és képeit, amelyek megjelennek az üzletben. Nem garantálhatjuk, hogy a számítógép-monitor bármilyen színű kijelzése pontos lesz.
Fenntartjuk a jogot, de nem vagyunk kötelesek korlátozni termékeink vagy Szolgáltatásaink eladásait bármely személyre, földrajzi régióra vagy joghatóságra. Ezt a jogot eseti alapon gyakorolhatjuk. Fenntartjuk a jogot az általunk kínált termékek vagy szolgáltatások mennyiségének korlátozására. Az összes termékleírás vagy árképzés bármikor, előzetes értesítés nélkül, megváltoztathatjuk. Fenntartjuk a jogot, hogy bármilyen terméket bármikor abbahagyja. A webhelyen tett bármely termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó ajánlat érvénytelen, ahol tilos.
Nem garantáljuk, hogy az Ön által vásárolt vagy beszerzett termékek, szolgáltatások, információk vagy egyéb anyagok minősége megfelel az elvárásainak, vagy hogy a Szolgáltatásban bekövetkező bármilyen hibát kijavítják.

6. SZAKASZ - A SZÁMLÁZÁS ÉS A SZÁMVITELI PONTOSSÁG
Fenntartjuk a jogot, hogy visszautasítsunk minden megrendelést, amelyet Ön velünk tett. Saját belátása szerint korlátozhatjuk vagy visszavonhatjuk személyenként, háztartásonként vagy megrendelésenként vásárolt mennyiségeket. Ezek a korlátozások magukban foglalhatják ugyanazon ügyfélszámlán vagy ugyanazon hitelkártya alatt megadott megrendeléseket és / vagy ugyanazon számlázási és / vagy szállítási címet használó megrendeléseket. Abban az esetben, ha megváltoztatjuk vagy megszakítjuk a megrendelést, megpróbálhatjuk értesíteni Önt a megrendelés időpontjában megadott e-mail és / vagy számlázási cím / telefonszám elérésével. Fenntartjuk a jogot, hogy korlátozzuk vagy tiltjuk azokat a megrendeléseket, amelyeket kizárólag véleményünk szerint kereskedők, viszonteladók vagy disztribútorok tehetnek.

Beleegyezik abba, hogy aktuális, teljes és pontos vásárlási és számlainformációkat szolgáltat az üzletünkben végzett összes vásárláshoz. Beleegyezik abba, hogy haladéktalanul frissíti számláját és egyéb adatait, beleértve az e-mail címét, a hitelkártya számát és a lejárat dátumát, hogy befejezzük tranzakcióit, és szükség esetén kapcsolatba lépjünk Önnel.

További részletekért kérjük, olvassa el a visszatérítési irányelveinket.

7. SZAKASZ - Választható eszközök
Lehet, hogy hozzáférést biztosítunk Önnek olyan harmadik féltől származó eszközökhöz, amelyeket nem felügyelünk, és nincs semmilyen vezérlési, illetve bemeneti információnk.
Ön tudomásul veszi és beleegyezik abba, hogy hozzáférést biztosítunk az olyan eszközökhöz, amelyek „vannak” és „a rendelkezésre álló”, bármilyen garancia, nyilatkozat vagy bármilyen feltétel nélkül, és bármilyen jóváhagyás nélkül. Nem vállalunk semmiféle felelősséget, amely az opcionális harmadik fél által használt eszközök használatából adódik, vagy azzal kapcsolatos.
A webhelyen kínált opcionális eszközök bármilyen használata önmagában a saját felelősségére és a saját belátása szerint történik, és biztosítania kell, hogy megismerje és jóváhagyja azokat a feltételeket, amelyek mellett az eszközöket az illetékes harmadik fél szolgáltató nyújtja.
A jövőben új szolgáltatásokat és / vagy funkciókat is kínálhatunk a weboldalon keresztül (ideértve az új eszközök és források kiadását). Az ilyen új szolgáltatásokra és / vagy szolgáltatásokra a jelen Szolgáltatási feltételek is vonatkoznak.

8. SZAKASZ - HARMADIK FELEK LINKEK
A szolgáltatásunkon keresztül elérhető bizonyos tartalmak, termékek és szolgáltatások harmadik féltől származó anyagokat tartalmazhatnak.
A webhely harmadik fél linkei harmadik fél webhelyeire irányíthatják Önt, amelyek nincsenek kapcsolatban velünk. Nem vagyunk felelősek a tartalom vagy a pontosság megvizsgálásáért vagy kiértékeléséért, és nem vállalunk felelősséget vagy felelősséget semmilyen harmadik féltől származó anyagért vagy weboldalért, vagy harmadik személyek bármely más anyagáért, termékekért vagy szolgáltatásért.
Nem vállalunk felelősséget semmilyen kárért vagy károkért, amelyek az áruk, szolgáltatások, források, tartalom megvásárlásával vagy használatával, vagy bármilyen más tranzakcióval kapcsolódnak bármely harmadik fél webhelyéhez kapcsolódóan. Kérjük, figyelmesen olvassa át a harmadik fél politikáit és gyakorlatait, és mielőtt bármilyen tranzakciót megkezdene, győződjön meg róla, hogy megérti azokat. A harmadik fél termékeivel kapcsolatos panaszokat, igényeket, aggályokat vagy kérdéseket a harmadik fél felé kell irányítani.

9. SZAKASZ - FELHASZNÁLÓI MEGJEGYZÉSEK, VISSZAJELENTÉS ÉS EGYÉB BEVEZETÉSEK
Ha kérésre bizonyos konkrét beadványokat (például versenyvizsga-pályázatokat) küld, vagy tőlünk kérés nélkül kreatív ötleteket, javaslatokat, javaslatokat, terveket vagy egyéb anyagokat küld, akár online, e-mailben, postai úton vagy más módon (együttesen 'megjegyzések') Ön elfogadja, hogy bármikor korlátozás nélkül szerkeszthetjük, másolhatjuk, közzétehetjük, terjeszthetjük, lefordíthatjuk és bármilyen adathordozón bármilyen módon felhasználhatjuk azokat a megjegyzéseket, amelyeket Ön nekünk továbbított. Nem vagyunk kötelesek és nem leszünk kötelesek (1) bármilyen észrevételt bizalmasan fenntartani; (2) kártérítés fizetése az esetleges észrevételek miatt; vagy (3) válaszoljon bármilyen megjegyzésre.
Lehet, de nem kötelesek megfigyelni, szerkeszteni vagy eltávolítani azt a tartalmat, amelyet saját belátásunk szerint jogsértő, sértő, fenyegető, rágalmazó, rágalmazó, pornográf, obszcén vagy egyéb módon kifogásolható, vagy megsértünk valamelyik fél szellemi tulajdonát vagy a jelen Szolgáltatási feltételeket. .
Ön beleegyezik abba, hogy megjegyzései nem sértik harmadik fél jogait, ideértve a szerzői jogokat, védjegyeket, adatvédelmet, személyiséget vagy egyéb személyes vagy tulajdonosi jogokat. Ezenkívül beleegyezik abba, hogy megjegyzései nem tartalmaznak rágalmazó vagy egyéb módon jogellenes, visszaélésszerű vagy obszcén anyagot, és nem tartalmaznak olyan számítógépes vírusokat vagy egyéb rosszindulatú programokat, amelyek bármilyen módon befolyásolhatják a Szolgáltatás vagy a kapcsolódó webhelyek működését. Nem használhat hamis e-mail címet, úgy tehet, mintha valaki más lenne, mint te magad, vagy más módon megtéveszt bennünket vagy harmadik feleket bármilyen megjegyzés eredetét illetően. Ön kizárólag a felelős az észrevételeiért és azok pontosságáért. Nem vállalunk felelősséget és nem vállalunk felelősséget az Ön vagy harmadik fél által elküldött megjegyzésekért.

10. SZAKASZ - SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK
A személyes adatoknak az áruházban történő benyújtását az adatvédelmi irányelveink szabályozzák. Tekintse meg adatvédelmi irányelveinket.

11. SZAKASZ - HIBA, pontatlanság és hiányosság
Időnként webhelyünkön vagy a szolgáltatásban olyan információk találhatók, amelyek tipográfiai hibákat, pontatlanságokat vagy mulasztásokat tartalmaznak, amelyek a termékleíráshoz, az árazáshoz, a promóciókhoz, az ajánlatokhoz, a termék szállítási költségeihez, a szállítási időkhöz és a rendelkezésre álláshoz kapcsolódhatnak. Fenntartjuk a jogot a hibák, pontatlanságok vagy hiányosságok kijavítására, valamint az információk megváltoztatására vagy frissítésére, vagy a megrendelések visszavonására, ha a Szolgáltatásban vagy bármely kapcsolódó weboldalban szereplő információk bármikor, előzetes értesítés nélkül pontatlanok (beleértve a megrendelés benyújtását is). .
Nem vállalunk semmiféle kötelezettséget a Szolgáltatásban vagy bármely kapcsolódó weboldalon található információk frissítésére, módosítására vagy tisztázására, ideértve korlátozás nélkül az árazási információkat is, kivéve, ha a törvény előírja. A Szolgáltatásban vagy a kapcsolódó webhelyeken nem alkalmaztak meghatározott frissítési vagy frissítési dátumot, ez azt jelenti, hogy a Szolgáltatásban vagy a kapcsolódó webhelyeken található összes információ módosult vagy frissült.

12. SZAKASZ - Tilos a felhasználás
A Szolgáltatási feltételekben meghatározott egyéb tilalmakon túl a webhely vagy annak tartalmának használata tilos: (a) bármilyen jogellenes célra; b) másokat felkérni bármilyen jogellenes cselekmény elvégzésére vagy az abban való részvételre; c) megsérti a nemzetközi, szövetségi, tartományi vagy állami rendeleteket, szabályokat, törvényeket vagy helyi rendeleteket; (d) szellemi tulajdonhoz fűződő jogaink vagy mások szellemi tulajdonhoz fűződő jogainak megsértése vagy megsértése; e) zaklatás, visszaélés, sértés, sértés, rágalmazás, rágalmazás, megrontás, megfélemlítés vagy nemi, szexuális irányultság, vallás, etnikai hovatartozás, életkor, nemzeti származás vagy fogyatékosság alapján történő megkülönböztetés; f) hamis vagy félrevezető információk benyújtása; (g) vírusok vagy bármilyen egyéb típusú rosszindulatú kód feltöltése vagy továbbítása, amelyet bármilyen módon használni lehet, vagy amely felhasználható a Szolgáltatás vagy bármely kapcsolódó weboldal, más webhelyek vagy az Internet funkcionalitására vagy működésére; h) mások személyes adatainak összegyűjtése vagy nyomon követése; i. spam, phish, pharm, ürügy, pók, feltérképezés vagy kaparás céljából; j) bármilyen obszcén vagy erkölcstelen célból; vagy (k) a Szolgáltatás vagy bármely kapcsolódó weboldal, más webhelyek vagy az Internet biztonsági funkcióinak megzavarása vagy megkerülése. Fenntartjuk a jogot a Szolgáltatás vagy bármely kapcsolódó weboldal használatának megszüntetésére a tiltott felhasználások bármelyikének megsértése miatt.


13. SZAKASZ - A GARANCIA NYILATKOZATA; KORLÁTOLT FELELŐSSÉG
Nem garantáljuk, nem garantáljuk, hogy szolgáltatásunk használata folyamatos, időszerű, biztonságos vagy hibamentes.
Nem garantáljuk, hogy a szolgáltatás használatával elért eredmények pontosak vagy megbízhatóak.
Ön beleegyezik abba, hogy időről időre határozatlan időre eltávolíthatjuk a szolgáltatást, vagy bármikor törölhetjük a szolgáltatást, előzetes értesítés nélkül.
Nyilvánvalóan egyetért azzal, hogy a szolgáltatás igénybevétele vagy annak képtelensége az Ön kizárólagos felelőssége. A szolgáltatást, valamint a szolgáltatáson keresztül az Ön számára átadott összes terméket és szolgáltatást (kivéve, ha kifejezetten kijelentettük) a felhasználásukhoz „a rendelkezésre álló” és a „rendelkezésre álló” formában biztosítjuk, bármiféle kifejezett vagy kifejezett garancia vagy bármilyen feltétel nélkül. hallgatólagos, ideértve az összes hallgatólagos jótállást vagy a forgalmazhatóság feltételeit, a forgalmazható minőséget, az adott célra való alkalmasságot, a tartósságot, a címet és a jogsértés elmaradását.
Az URBeN.hu, igazgatóink, tisztségviselőink, alkalmazottaink, társult vállalkozásaink, ügynökeink, vállalkozók, gyakornokok, beszállítók, szolgáltatók vagy engedélyezõk semmilyen esetben nem felelõsek semmilyen sérülésért, veszteségért, igényért, vagy bármilyen közvetlen, közvetett, esetleges, büntetõ, különleges , vagy bármilyen következményes károk, ideértve - korlátozás nélkül - elveszített nyereséget, elveszített bevételt, elvesztett megtakarítást, adatvesztést, pótlási költségeket vagy bármilyen hasonló károkat, akár szerződésen alapuló, károkozás (ideértve a gondatlanságot is), szigorú felelősség vagy más módon, a szolgáltatás bármelyikének, vagy a szolgáltatás igénybevételével beszerzett termékeknek a felhasználásával, vagy a szolgáltatás vagy bármely termék használatához bármilyen módon kapcsolódó bármilyen egyéb igény miatt, ideértve, de nem korlátozva az esetleges hibákat vagy hiányosságokat bármilyen tartalomban, vagy bármilyen veszteség vagy kár, amely a szolgáltatás vagy a szolgáltatáson keresztül elküldött, továbbított vagy egyéb módon elérhetővé tett szolgáltatás (vagy termék) (vagy termék) használatából származik, akkor is, ha erről értesülnek. Mivel egyes államok vagy joghatóságok nem engedik meg a következményes vagy véletlen károkkal kapcsolatos felelősség kizárását vagy korlátozását, ezekben az államokban vagy joghatóságokban a felelősségünket a törvény által megengedett legnagyobb mértékben kell korlátozni.

14. SZAKASZ - KERETELÉS
Ön beleegyezik abba, hogy kártérítést nyújt, megvédi és ártalmatlanul tartja az URBeN.hu-t és szüleinket, leányvállalatainkat, társult vállalkozásainkat, partnereinket, tisztségviselőinket, igazgatóinkat, ügynökeket, vállalkozókat, licencadókat, szolgáltatókat, alvállalkozókat, beszállítókat, gyakornokokat és alkalmazottakat, ártalmatlan bármilyen követelés vagy igény esetén, ideértve az ésszerű ügyvédi díjakat, amelyeket bármely harmadik fél a jelen Szolgáltatási Feltételek vagy az általuk hivatkozásként beépített dokumentumok megsértése, vagy bármely törvény vagy harmadik fél jogainak megsértése miatt vagy abból ered.

15. SZAKASZ - SZERKEZHETŐSÉG
Abban az esetben, ha a jelen Szolgáltatási Feltételek bármelyikét jogellenesnek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak ítélik meg, ennek a rendelkezésnek mindazonáltal az alkalmazandó törvények által megengedett legteljesebb mértékben végrehajthatónak kell lennie, és a végrehajthatatlan részet úgy kell tekinteni, hogy az elkülönül a jelen Általános Szerződési Feltételektől. Kézbesítés, ez a meghatározás nem érinti a fennmaradó rendelkezések érvényességét és végrehajthatóságát.

16. SZAKASZ - ZÁRÁS
A feleknek a felmondás időpontját megelőzően felmerült kötelezettségei és felelősségei a jelen megállapodás megszűnésével minden szempontból fennállnak.
Ezek a Szolgáltatási feltételek mindaddig érvényesek, amíg vagy Ön, vagy mi nem szünteti meg őket. A Szolgáltatási feltételeket bármikor felmondhatja, értesítve nekünk, hogy már nem kívánja használni a Szolgáltatásainkat, vagy ha megszünteti webhelyünk használatát.
Ha kizárólagos véleményünk szerint elmulasztja, vagy gyanítjuk, hogy nem teljesítette a Szolgáltatási feltételek bármelyik feltételét vagy rendelkezését, akkor bármikor felmondás nélkül felmondhatjuk ezt a megállapodást, és Ön továbbra is felelősséggel tartozik az összes esedékes összegért. a megszűnés dátumával együtt; és / vagy ennek megfelelően megtagadhatja a Szolgáltatásainkhoz (vagy annak bármely részéhez) való hozzáférést.

17. SZAKASZ - MINDEN MEGÁLLAPODÁS
A jelen Szolgáltatási Feltételek bármely jogának vagy rendelkezésének gyakorlása vagy érvényesítése elmulasztása nem jelenti az ilyen jogról vagy rendelkezésről való lemondást.
Ezek a Szolgáltatási feltételek, valamint az ezen a weboldalon vagy a Szolgáltatással kapcsolatban közzétett minden irányelveink vagy üzemeltetési szabályok képezik a teljes megállapodást és a megértést közted és közted között, és szabályozzák a Szolgáltatás használatát, helyettesítve minden korábbi vagy egyidejű megállapodást, kommunikációt és javaslatot. , szóbeli vagy írásbeli, közted és közted között (ideértve, de nem korlátozva a Szolgáltatási feltételek korábbi verzióit).
A Szolgáltatási Feltételek értelmezésének bármilyen kétértelműsége nem értelmezhető a szöveget készítő fél ellen.

18. SZAKASZ - KORLÁTOZÓ JOG
Ezekre a Szolgáltatási Feltételekre és a Szolgáltatások nyújtására vonatkozó külön megállapodásokra a magyar törvények vonatkoznak és értelmezendők.


19. SZAKASZ - A SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK VÁLTOZÁSAI
Ezen az oldalon bármikor áttekintheti a Szolgáltatási feltételek legfrissebb verzióját.
Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint frissítsük, megváltoztassuk vagy lecseréljük a Szolgáltatási feltételek bármely részét frissítések és változtatások közzétételével weboldalunkon. Az Ön felelőssége, hogy rendszeresen ellenőrizze weboldalunkat a változásokkal kapcsolatban. A jelen Szolgáltatási Feltételek bármilyen módosításának közzététele után a weboldalunk vagy a Szolgáltatás folyamatos használata vagy elérése azt jelenti, hogy elfogadják ezeket a módosításokat.

20. SZAKASZ - KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

urben@cluepr.hu